Asianera Limited.

Shanghai Office
9 Zhen Ning Road, Bldg.3, #2B,
Shanghai 200050, China

Email

sales@asianera.biz

Telephone

Tel: +86 21 6225 8980
Fax: +86 21 6225 8872

Tangshan Factory

Yin He Road, Zheng Zhuang Zi, Kai Ping District, Tangshan
Hebei Province 063020 China
Tel: +86 315 326 6289